• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
Số ký hiệu 27/2016/TT-BGTVT Ngày ban hành 12/10/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Hàng hải
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

GCNKNCMHTHH và GCNVHĐHTHH đã được cấp theo Thông tư 36/2013/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải và Thông tư sửa đổi, bổ sung số 16/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2015 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.