• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2017
Nghị định số 107/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
Số ký hiệu 107/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 15/09/2017
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/09/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thứ trưởng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện và có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thi hành Nghị định này. 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.