• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 25/02/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng
Số ký hiệu 02/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 04/01/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 26/01/2008
Nguồn thu thập Công báo số 25 & 26, năm 2008; Ngày đăng công báo 11/01/2008
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 04/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng Ngày hết hiệu lực 25/02/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.