• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 05/09/2014
Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối
Số ký hiệu 160/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 28/12/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 27/01/2007
Nguồn thu thập Công báo số 29+30, năm 2007 Ngày đăng công báo 12/01/2007
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 70/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối Ngày hết hiệu lực 05/09/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.