• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Về đăng ký và quản lý hộ tịch
Số ký hiệu 158/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 27/12/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/04/2006
Nguồn thu thập Công báo số 04, năm 2006 Ngày đăng công báo 03/01/2006
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch Ngày hết hiệu lực 01/01/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.