• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/2010
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp
Số ký hiệu 02/2010/TT-BNV Ngày ban hành 28/04/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/06/2010
Nguồn thu thập Công báo số 238+239, năm 2010 Ngày đăng công báo 21/05/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.