• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
Số ký hiệu 152/2011/TT-BTC Ngày ban hành 11/11/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 619+620, năm 2011 Ngày đăng công báo 12/12/2011
Ngành
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.