• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/04/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 28/01/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Số ký hiệu 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP Ngày ban hành 27/02/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 14/04/2013
Nguồn thu thập Công báo số 175+176, năm 2013 Ngày đăng công báo 28/03/2013
Ngành
  • Tài chính
  • Thanh tra
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bồi thường nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ
Bộ Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung
Thanh tra Chính phủ Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Ngày hết hiệu lực 28/01/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.