• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/11/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 20/09/2017
Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón
Số ký hiệu 29/2014/TT-BCT Ngày ban hành 30/09/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/11/2014
Nguồn thu thập Công báo số 943+944, năm 2014 Ngày đăng công báo 19/10/2014
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tổ chức, cá nhân đã sản xuất phân bón vô cơ; sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải bổ sung hồ sơ, điều kiện trong thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP và làm các thủ tục cấp giấy phép theo quy định tại Thông tư này
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.