• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 25/04/2014
Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở
Số ký hiệu 160/1999/NĐ-CP Ngày ban hành 18/10/1999
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 02/11/1999
Nguồn thu thập Công báo số 43, năm 1999 Ngày đăng công báo 22/11/1999
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 15/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Ngày hết hiệu lực 25/04/2014