• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/1994
HƯớNG DẫN CHI TIếT Về THUế Và QUY ÐịNH THủ TụC THU NộP THUế ÐốI VớI HợP ÐồNG CHIA SảN PHẩM Mỏ ÐạI hùng
Số ký hiệu 61 TC/TCT Ngày ban hành 26/07/1994
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/07/1994
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Chính sách thuế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Phạm Văn Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.