• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
Số ký hiệu 48/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 08/10/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/12/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1061 + 1062/2015 Ngày đăng công báo 24/10/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.