• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 04/11/1997
Hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong
Số ký hiệu 96/TC-TCT Ngày ban hành 30/12/1995
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/1996
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Bộ trưởng Vũ Mộng Giao
Phạm vi

Thông tin áp dụng

1- Các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp thành lập theo Luật Công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các chủ đầu tư trong các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các bên hợp doanh trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn cho một bên hoặc các bên liên doanh hoặc hợp doanh khác, hoặc cho người thứ ba, bao gồm cả việc chuyển nhượng quyền tham gia góp vốn của chủ đầu tư này cho chủ đầu tư khác, việc chuyển nhượng vốn góp hoặc quyền tham gia góp vốn giữa các công ty trong một tập đoàn công ty hay một công ty đa quốc gia, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, là đối tượng nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này. 2- Các loại thuế áp dụng: 2a. Thuế lợi tức: Lợi tức từ việc chuyển nhượng vốn trên đây là đối tượng chịu thuế lợi tức theo Luật Thuế lợi tức và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam. 2b. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Số lợi tức còn lại của các chủ đầu tư nước ngoài, (kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài) sau khi đã nộp thuế lợi tức, khi chuyển ra nước ngoài (đối với trường hợp hoạt động chuyển nhượng phát sinh tại Việt Nam) hoặc giữ lại ngoài Việt Nam (đối với trường hợp hoạt động chuyển nhượng phát sinh ngoài Việt Nam) phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.