• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 09/07/2006
Quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước
Số ký hiệu 02/CP Ngày ban hành 05/01/1995
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/1995
Nguồn thu thập Công báo số 5, năm 1995 Ngày đăng công báo 15/03/1995
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Thị trường trong nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bởi Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (Theo kết quả hệ thống hóa quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 8257/QĐ-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Ngày hết hiệu lực 09/07/2006
Lý do hết hiệu lực 1 phần Phần hết hiệu lực
Bị hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 26/2005/QĐ-TTg On the establishment of the Labor and Social Affairs University (27/02/2005) Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thuộc Phụ lục 1 và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trừ các điểm 7; 8; 18 và 22 thuộc Phụ lục 2
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.