• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/09/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/07/2010 Văn bản được ban hành 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT
02/09/2010 Văn bản có hiệu lực 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.