• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/09/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 100/2010/TTLT-BQP-BCA
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/07/2010 Văn bản được ban hành 100/2010/TTLT-BQP-BCA
08/09/2010 Văn bản có hiệu lực 100/2010/TTLT-BQP-BCA
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.