• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh quy định về mức chi phí và quản lý chi phí thuê dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
Số ký hiệu 74/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/12/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2018
Nguồn thu thập Văn bản do UBND tỉnh cung cấp Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chủ tịch Hồ Quốc Dũng
Phạm vi
  • tỉnh Bình Định

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.