• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 20/04/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Số ký hiệu 12/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/03/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/04/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Tài chính
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai
Phạm vi
  • tỉnh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.