• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 002/2007/QĐ-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/08/2007 Văn bản được ban hành 002/2007/QĐ-BCT
25/09/2007 Văn bản có hiệu lực 002/2007/QĐ-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.