• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/12/2008 Văn bản được ban hành 125/2008/TTLT-BTC-BGD
27/01/2009 Văn bản có hiệu lực 125/2008/TTLT-BTC-BGD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.