• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGDĐT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/12/2007 Văn bản được ban hành 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGDĐT-BNV
31/12/2007 Văn bản có hiệu lực 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGDĐT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.