• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/1950
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 41-NV-6-TT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/05/1950 Văn bản có hiệu lực 41-NV-6-TT
16/10/1950 Văn bản được ban hành 41-NV-6-TT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.