• Luật 62/2014/QH13
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị hết hiệu lực
Văn bản bị thay thế
Văn bản hết hiệu lực 1 phần
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.