• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2004
Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 14/10/1994
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/01/1995
Nguồn thu thập Công báo số 23 Ngày đăng công báo 15/12/1994
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Luật 13/2003/QH11 Đất đai Ngày hết hiệu lực 01/07/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.