• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2014
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Số ký hiệu 44/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 09/04/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/05/2008
Nguồn thu thập Công báo số 237+238, năm 2008 Ngày đăng công báo 20/04/2008
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Rà soát ngày 25/11/2017, bởi Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất Ngày hết hiệu lực 01/07/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.