• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/1961
Chỉ định các thành viên trong ban chỉ huy phòng chống lụt chống bão trung ương trong năm 1961
Số ký hiệu 88-CP Ngày ban hành 23/06/1961
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/07/1961
Nguồn thu thập Số 26 Ngày đăng công báo 05/07/1961
Ngành
  • Nội vụ
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Chính phủ Thủ tướng Phạm Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.