• Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  10/07/2020

  20/07/2020

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức

  10/07/2020

  20/07/2020

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  10/07/2020

  20/07/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  08/07/2020

  20/07/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về diện tích tối thiếu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

  16/06/2020

  26/06/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phồi hợp thực hiện thu, nộp phí sử sụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  20/05/2020

  30/05/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Mục V điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  08/05/2020

  18/05/2020

 • Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  28/04/2020

  08/05/2020

 • Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020

  27/04/2020

  07/05/2020

 • Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  08/04/2020

  20/04/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.