• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 06/04/2015
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 43/2006/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/04/2006 Văn bản được ban hành 43/2006/NĐ-CP
21/05/2006 Văn bản có hiệu lực 43/2006/NĐ-CP
20/07/2009 Bị bãi bỏ 1 phần 52/2009/NĐ-CP Xem tại đây
25/06/2012 Bị bãi bỏ 41/2012/NĐ-CP
25/06/2012 Bị bãi bỏ 1 phần 41/2012/NĐ-CP Xem tại đây
25/06/2012 Bị bãi bỏ 1 phần 41/2012/NĐ-CP
06/04/2015 Văn bản hết hiệu lực 43/2006/NĐ-CP
06/04/2015 Bị thay thế 16/2015/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.