• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1491/2008/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/08/2008 Văn bản được ban hành 1491/2008/QĐ-UBND
30/08/2008 Văn bản có hiệu lực 1491/2008/QĐ-UBND
08/12/2017 Được sửa đổi 28/2017/QĐ-UBND Xem tại đây
15/09/2020 Văn bản hết hiệu lực 1491/2008/QĐ-UBND
15/09/2020 Bị bãi bỏ 23/2020/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.