• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 29/11/2007
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu 127/2007/TT-BTC Ngày ban hành 31/10/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 29/11/2007
Nguồn thu thập Công báo số 772+773, năm 2007 Ngày đăng công báo 14/11/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.