• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2014
Hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gỉa
Số ký hiệu 182/2013/TT-BTC Ngày ban hành 04/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/01/2014
Nguồn thu thập Công báo số 933 + 934, Năm 2013 Ngày đăng công báo 25/12/2013
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.