• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/08/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 08/04/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ
Số ký hiệu 1988/QĐ-BTC Ngày ban hành 18/08/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/08/2009
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Vũ Văn Ninh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.