• Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

  25/03/2019

  05/04/2019

 • Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  18/03/2019

  28/03/2019

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng

  18/03/2019

  28/03/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

  11/03/2019

  21/03/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội

  04/03/2019

  14/03/2019

 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  28/02/2019

  08/03/2019

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  18/02/2019

  28/02/2019

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cổng, trang thông tin điện tử và hệ thống đài truyền thanh cơ sở của thành phố Đà Nẵng

  18/02/2019

  28/02/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  Ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng

  14/02/2019

  25/02/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.