• Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  10/04/2017

  20/04/2017

 • Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020

  05/04/2017

  05/04/2017

 • Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng

  30/03/2017

  20/04/2017

 • Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý xe điện bốn bánh thí điểm hoạt động trên một số tuyến đường của thành phố Đà Nẵng

  29/03/2017

  09/04/2017

 • Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

  Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  29/03/2017

  09/04/2017

 • Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu công nghệ cao Đà Nẵng

  23/03/2017

  03/04/2017

 • Quyết định 09/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

  23/03/2017

  03/04/2017

 • Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 200/2001/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v "Điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ" và Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng

  09/03/2017

  19/03/2017

 • Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  27/02/2017

  27/02/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.