• Quyết định 31/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  26/10/2017

  06/11/2017

 • Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 159/2005/QĐ-UBND ngày 03/11/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  24/10/2017

  04/11/2017

 • Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND thành phố

  02/10/2017

  02/10/2017

 • Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng

  14/08/2017

  24/08/2017

 • Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

  14/08/2017

  24/08/2017

 • Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

  Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/08/2017

  14/08/2017

 • Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/07/2017

  17/07/2017

 • Nghị quyết 99/2017/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng

  07/07/2017

  01/08/2017

 • Nghị quyết 98/2017/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố phê duyệt tiêu chí phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp

  07/07/2017

  20/07/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.