• Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng

  14/08/2017

  24/08/2017

 • Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

  14/08/2017

  24/08/2017

 • Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

  Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/08/2017

  14/08/2017

 • Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/07/2017

  17/07/2017

 • Nghị quyết 99/2017/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng

  07/07/2017

  01/08/2017

 • Nghị quyết 98/2017/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố phê duyệt tiêu chí phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp

  07/07/2017

  20/07/2017

 • Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND

  Về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp

  07/07/2017

  20/07/2017

 • Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND

  Về quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2017-2018

  07/07/2017

  01/08/2017

 • Nghị quyết 90/2017/NQ-HĐND

  Về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/07/2017

  01/08/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.