• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025
Số ký hiệu 255/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/07/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/08/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Nguyễn Nho Trung
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

- Riêng nội dung hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu được áp dụng cho các trường hợp đã ký hợp đồng bảo hiểm thân tàu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ tại Nghị quyết này. - Thời gian thực hiện các chính sách trong Nghị quyết này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. UBND thành phố tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để trình HĐND thành phố quyết định việc áp dụng trong giai đoạn tiếp theo.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.