• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/2013
Về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 13/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành 26/03/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/04/2013
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Anh
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi và bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2014/ QĐ-UBND ngày 30/7/2014 Về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quyết định 13/2013/ QĐ-UBND ngày 26/3/2013 Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.