• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/2018
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 42/2018/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/10/2018 Văn bản được ban hành 42/2018/QĐ-UBND
25/10/2018 Văn bản có hiệu lực 42/2018/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.