• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 53/2012/TT-BNNPTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/10/2012 Văn bản được ban hành 53/2012/TT-BNNPTNT
12/12/2012 Văn bản có hiệu lực 53/2012/TT-BNNPTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.