• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2011
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 46/2011/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/07/2011 Văn bản được ban hành 46/2011/QĐ-UBND
05/08/2011 Văn bản có hiệu lực 46/2011/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.