• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2008
Về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008 và một thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu 113/2008/QĐ-BNN Ngày ban hành 28/11/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/12/2008
Nguồn thu thập Công báo 636+637, năm 2008 Ngày đăng công báo 10/12/2008
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Bùi Bá Bổng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.