• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu 09/2011/TT-BGTVT Ngày ban hành 11/03/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/04/2011
Nguồn thu thập Công báo số 161+162 Ngày đăng công báo 29/03/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 30/2014/TT-BGTVT Quy định về cấp chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt Ngày hết hiệu lực 15/09/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.