• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015
Thông tư 65/2014/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Số ký hiệu 65/2014/TT-BTNMT Ngày ban hành 29/12/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2015
Nguồn thu thập Công báo số 141+142, năm 2015 Ngày đăng công báo 22/01/2015
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Môi trường
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.