• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 04-NQ/HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 14 tháng 7 năm 1982

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 8, kỳ họp thứ 3

về một số biện pháp trước mắt đối với công tác

giữ gìn an ninh trật tự của Thành phố

_________________

Để tăng cường thực hiện Hiến Pháp, pháp luật của Nhà nước và thực hiện Nghị Quyết số 37 ngày 22/3/1982 của Ban Thường vụ thành ủy “Về tăng cường công tác an ninh trật tự trong tình hình mới”. Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định mở cuộc vận động “Phát huy tinh thần làm chủ tập thể” đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường các biện pháp quản lý kinh tế, quản lý xã hội, đề cao pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cấp trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các lực lượng vũ trang nhân dân, huy động mọi khả năng và lực lượng phấn đấu từ nay đến hết năm 1983 bảo đảm làm chuyển biến một cách vững chắc và căn bản ổn định tinh thần an ninh trật tự của thành phố; nhằm làm thất bại âm mưu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

Để đạt được mục tiêu trên, Hội đồng Nhân dân Thành phố quyết định những biện pháp trước mắt sau đây:

I. VỀ AN NINH CHÍNH TRỊ

- Phát động quần chúng kiên quyết đấu tranh chặn đứng các hoạt động kích động, lừa đảo, lôi kéo người trốn đi nước ngoài. Ai trốn đi nước ngoài là mắc mưu kế của kẻ địch chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân, vi phạm an ninh quốc gia. Những gia đình, cơ quan, xí nghiệp nào để người trốn đi nước ngoài hoặc để phương tiện vận tải do ngành mình, đơn vị mình quản lý, chở người trốn đi nước ngoài, thì người chủ gia đình, thủ trưởng của đơn vị đó phải chịu trách nhiệm, tùy theo mức độ phải xử lý về hành chính, về tổ chức, hoặc truy tố theo Pháp luật.

- Mọi công dân có trách nhiệm chống chiến tranh tâm lý của địch; không nghe đài địch; đấu tranh vạch trần những luận điệu phản tuyên truyền, phao tin đồn nhảm, xuyên  tạc chính sách chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, tàng trữ, phổ biến, lưu hành các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động… Những người cố tình vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy tố theo pháp luật.

- Ai tàng trữ, mua bán, sử dụng… trái phép các loại vũ khí, chất độc, chất nổ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Cấm các cơ quan, xí nghiệp và các cán bộ nhân viên nhà nước, các bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang cho mượn vũ khí, nếu để mất hoặc gây hậu quả nghiêm trọng sẽ phải xử lý, kỷ luật, hoặc truy tố theo pháp luật.

Ai phát hiện hoặc thu nhặt được vũ khí đem nộp ngay cho cơ quan chính quyền sẽ được khen thưởng.

- Mỗi công dân đều có trách nhiệm phát hiện với chính quyền những người vắng mặt lâu ngày không có lý do chính đáng; những người khả nghi là những phần tử trốn đi nước ngoài, trốn tù, trốn tập trung cải tạo, trốn tránh pháp luật sau khi phạm pháp, nay thấy xuất hiện ở địa phương; ai biết mà không phát hiện hoặc chứa chấp, bao che, sẽ tùy theo lỗi nặng, nhẹ mà xử lý hành chính, hoặc truy tố theo pháp luật.

- Mọi công dân, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh nhân dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ giữ gìn bí mật của Nhà nước và tố giác những phần tử có hành động đánh cắp những tư liệu và tài liệu bí mật của Nhà nước.

II. VỀ BẢO VỆ KINH TẾ, BẢO VỆ TÀI SẢN XHCN

Điều 79 Hiến pháp đã khẳng định:

“Tài sản XHCN là thiêng liêng, không ai được xâm phạm. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản XHCN” .

- Thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp, các cơ sở kinh doanh, sản xuất… phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước.

Về việc bảo vệ tài sản XHCN ở đơn vị, địa phương do mình quản lý: Nếu do thiếu trách nhiệm để kẻ địch phá họa hoặc để hư hại do bão, lụt, cháy nổ hoặc để xảy ra tham ô, trộm cắp… gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước, của tập thể, thì tùy theo mức độ thiệt hại người thủ trưởng sẽ bị xử lý hành chính, tổ chức, kinh tế hoặc pháp luật.

Về kiện toàn và thuần khiết lực lượng bảo vệ  chuyên trách, bán chuyên trách: Tổ chức lực lượng đông đảo quần chúng làm công tác bảo vệ rộng khắp. Bố trí những người có tinh thần trách nhiệm, có năng lực phẩm chất đạo đức tốt đảm nhiệm các công việc trực tiếp quản lý trật tự, tài sản của nhà nước nhất là thủ quĩ, thủ kho, kế toán, giao nhận, áp tải hàng hóa, sử dụng phương tiện máy móc, thiết bị làm công tác bảo vệ…

Sửa đổi, hoặc bổ sung những qui định cụ thể trong nội qui phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt, nội qui bảo vệ tài sản XHCN cho thích hợp với từng đơn vị, từng địa phương.

Thường xuyên định kỳ kiểm tra, bố trí người canh gác bảo vệ các kho tàng, cửa hàng, bến bãi để hàng hóa, vật tư, thiết bị…

- Cơ quan, xí nghiệp, công nông lâm trường… đóng ở địa bàn nào thì thủ trưởng đơn vị phải có trách nhiệm phối hợp với chính quyền, đoàn thể quần chúng, lực lượng công an và quân đội ở các phường, xã đó để thống nhất về kế hoạch, biện pháp; phân công bảo vệ, tuần tra canh gác, và đóng góp kinh phí để bồi dưỡng cho lực lượng tuần tra theo qui định của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

- Công tác quản lý thị trường phải được đặc biệt tăng cường. Hội đồng Nhân dân Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành… thi hành nghiêm chỉnh pháp lệnh trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép do Hội đồng Nhà nước công bố ngày 10/7/1982. Hội đồng Nhân dân giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố căn cứ vào pháp lệnh, các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bộ trưởng và các bộ ban hành những văn bản cần thiết và đề ra kế hoạch, biện pháp để thi hành pháp lệnh.

- Chấn chỉnh công tác quản lý các hoạt động trên sông, biển, nghiên cấm các loại phương tiện không có đăng ký, không có giấy phép hoạt động trên sông, biển. Các lực lượng công an, quân đội; các cấp, các ngành có chức năng quản lý tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý thật nghiêm khắc những người lợi dụng tham ô, trộm cắp tài sản XHCN và buôn bán trái phép trên sông, biển.

III. VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1. Phải áp dụng mọi biện pháp, kiên quyết đấu tranh chặn đứng bọn giết  người cướp của, bọn dùng vũ khí, dùng sức mạnh để cưỡng đoạt tài sản công dân. Triệt phá tất cả các ổ, nhóm lưu manh, các tụ điểm trộm cắp, chứa chấp cờ bạc, gái điếm, nghiện hút…

- Đưa ra truy tố hoặc bắt đưa đi tập trung cải tạo tất cả phần tử lưu manh chuyên nghiệp, bọn côn đồ gây rối trật tự xã hội. Những tên chưa đến mức bắt đưa đi tập trung cải tạo hoặc truy tố trước pháp luật thì phải quản chế, cải tạo tại chỗ hoặc đưa đi cư trú bắt buộc, cưỡng bức lao động, đưa ra kiểm điểm trước nhân dân. Từng thời gian nếu xét cần thiết thì bắt buộc các đối tượng này ngủ tập trung tại nơi do chính quyền phường, xã đề nghị, Ủy ban Nhân dân quận, huyện xét duyệt và ra quyết định.

- Từ nay trở đi, những hộ gia đình (bao gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con cái) có hành vi đồng lõa với người trong gia đình phạm pháp, gây mất trật tự trị an; đặc biệt phạm tội cướp của, giết người bị tòa án phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình mà đa số nhân dân địa phương yêu cầu thì có thể buộc phải rời khỏi nơi cư trú thường xuyên, đến cư trú nơi hoặc do Ủy ban Nhân dân Thành phố xét và duyệt quyết định.

2. Đi đôi với các biện pháp giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các luật lệ của Nhà nước và của địa phương, Ủy ban Nhân dân các cấp, các ngành có chức năng cần có kế hoạch củng cố lập lại trật tự kinh tế, trật tự sản xuất  và phân phối lưu thông, quản lý thị trường, lập lại trật tự vệ sinh ở các nơi công cộng, trật tự giao thông; cho ban hành các qui định về sử dụng điện, nước, nhà ở, vỉa hè, đường phố… mặt khác phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm khắc, kịp thời các vụ vi phạm, trước hết đối với những người có hành động mang tính chất phá hoại tài sản Nhà nước, phá rối an toàn xã hội như: cắt đường dây điện đèn, điện thoại, dây truyền thanh, đục phá đường ống dẫn dầu, dẫn nước. Những người tích cực phát hiện đấu tranh chống bọn phản cách mạng và bọn tội phạm hình sự, được chính quyền bảo vệ; có thành tích được khen thưởng  xứng đáng về tinh thần và vật chất. Nếu bị thiệt hại về tài sản, bị thương tật hoặc bị hy sinh trong khi đấu tranh chống bọn phản cách mạng và bọn phạm tội phạm hình sự, sẽ được bồi thường, nuôi dưỡng hoặc đề nghị trên công nhận là liệt sỹ. Phải trấn áp mạnh mẽ, kịp thời bọn tội phạm khi chúng có những hành động trả thù những người phát hiện.

3. Giải quyết dứt điểm những người không có đăng ký hộ khẩu ở thành phố, mà lâu nay vẫn cư trú không hợp pháp. Người không đủ tiêu chuẩn đăng ký hộ khẩu ở thành phố thì cương quyết chuyển đi. Những người đã có đăng ký ở nội thành, nội thị mà đã di chuyển ra ở các xã ven nội thành, có nhà ở hợp pháp, thì kiên quyết chuyển hộ khẩu theo đúng địa bàn quản lý hành chính; quyền lợi kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội vẫn được hưởng như khi đăng ký ở nội thành, nội thị.

4. Từng thời gian, Ủy ban Nhân dân Thành phố cần có kế hoạch cụ thể chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, các ngành có chức năng ban hành các qui định và có kế hoạch giải quyết vấn đề trật tự xã hội của thành phố, xử lý các vụ lấn chiếm ruộng đất, làm nhà trái phép; sắp xếp loại bến xe, bến tàu, nơi họp chợ và giải quyết đời sống cho những người do bị tai nạn xã hội; tại nạn chiến tranh… Ngân sách thành phố cần dành một số vốn giao cho Ủy ban Nhân dân các quận, Sở Lao động và các ngành có liên quan nghiên cứu, tổ chức và nhanh chóng giải quyết việc làm cho nhân dân đường phố nhất là đối với bộ đội đã nhiều năm phục vụ trong quân đội, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, những nam, nữ thanh niên, học sinh thôi học chưa có việc làm, hoặc đang chờ giải quyết việc làm; đồng thời phải giáo dục cho anh chị em có quan điểm lao động đúng đắn. Đối với những người cần cưỡng bức lao động cải tạo; quan tâm giải quyết việc làm cho những người đã hết hạn tù hoặc trong cải tạo được tha về, để tạo điều kiện cho họ phấn đầu trở thành người công dân lương thiện.

IV. VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM TRẬT TỰ TRỊ AN THÀNH PHỐ CÓ BẢN QUI ĐỊNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT NÀY

Trong tình hình hiện nay, đi đôi với nhiệm vụ xây dựng kinh tế, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại cuốc chiến tranh phá hoại về nhiều mặt của bọn đế quốc, trực tiếp nguy hiểm nhất là bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và cấp bách của toàn thể quân, dân thành phố ta.

Hội đồng Nhân dân Thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố có kế hoạch chỉ đạo các ngành, các cấp, các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh của hệ thống chuyên chính vô sản, trên cơ sở xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh cuộc vận động, chỉ đạo chặt chẽ, tập trung dứt điểm, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao các công tác nêu trong Nghị quyết này. Chú trọng 3 quận ở nội thành, cảng, các xã ven sông, ven biển ven thành phố.

Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, phường, xã, cần chuẩn bị chủ đạo về nội dung, đưa ra Hội đồng Nhân dân từng cấp thảo luận và có Nghị quyết phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của địa phương, để giáo dục, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ làng xóm, đường phố.

Các ngành Công an, Toà án, Tư pháp, Thanh tra, cùng với Bộ chỉ huy quân sự địa phương, phối hợp chặt chẽ với ngành kiểm sát nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân tại địa phương, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu lực công tác và sức mạnh chiến đấu, thực hiện đúng chính sách, pháp luật; xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh, dựa vào sức mạnh ủng hộ của nhân dân, kiên quyết, trấn áp mạnh mẽ bọn phản cách mạng và các bọn tội phạm khác, thực sự là chỗ dựa vững chắc của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các ngành Văn hóa Thông tin, báo chí phát thanh truyền hình, Ban thi đua khen thưởng của thành phố phải biểu dương, khen thưởng kịp thời những người tốt việc tốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, phê phán đấu tranh với những hành động vi phạm pháp luật, kỷ luật lao động, vi phạm qui tắc của nếp sống xã hội chủ nghĩa.

Lãnh đạo các ngành, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, công nông lâm trường phải quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết số 37 của Thành ủy, kế hoạch 139 của Ủy ban Nhân dân và Nghị quyết này của Hội đồng Nhân dân thành phố mà đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự ở đơn vị địa phương mình. Thủ trưởng phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Nhà nước, trước nhân dân về mọi mặt công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội thuộc phạm vi mình phụ trách.

Ban an ninh trật tự của Hội đồng có nhiệm vụ giúp Hội đồng Nhân dân thường xuyên giám sát kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này đồng thời kiến nghị với Ủy ban Nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp giải quyết những vấn đề tồn tại của Hội đồng và có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.