• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ

 

NGHỊ QUYẾT

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2001

 

Hội đồng nhân dân thành phố khoá 12, kỳ họp thứ 6 từ ngày 03 đến 06/7/2001. Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2001; Nghe báo cáo thuyết trình của các Ban Hội đồng nhân dân, báo cáo bổ sung của các ngành liên quan; ý kiến tham gia của nhân dân thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận và quyết nghị:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2001

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp:

Bước vào năm 2001, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 9,6%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18%; nông nghiệp, giá trị toàn ngành ước tăng 1,4%, ngành Thủy sản, sản lượng khai thác và nuôi trồng tăng 19%, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 11%, đạt 56% kế hoạch năm. Hoạt động du lịch có chuyển biến tích cực. Kim ngạch xuất khẩu tăng 24,6% và đạt 54,8% kế hoạch năm. Thu ngân sách tăng 9,7% và đạt 51,5% kế hoạch pháp lệnh. Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng đạt cao 4,3 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Các hoạt động dịch vụ về vận tải, thương mại, bưu điện có chuyển biến tiến bộ rõ. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, kế hoạch hoá gia đình, xoá đói giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, văn hoá thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình ... tiếp tục có những tiến bộ mới, nâng dần chất lượng. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống nhân dân nhiều mặt tiếp tục được cải thiện. Cơ sở hạ tầng đang được đầu tư xây dựng khang trang sạch đẹp hơn.

Hội đồng nhân dân thành phố biểu dương các cấp, các ngành, toàn dân, toàn quân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, tạo điều kiện để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2001. Ghi nhận những cố gắng mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đã và đang tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu yếu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, cơ sở, sự phối hợp giữa các cấp, ngành có tiến bộ bước đầu.

Tuy nhiên, kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả chưa cao. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt mức tăng bình quân kế hoạch của cả năm. Năng lực sản xuất mới chậm được đầu tư. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chưa rõ nét. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm sút. Thiếu các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết các công trình trọng điểm, dự án lớn triển khai chậm. Một số lĩnh vực trong khám chữa bệnh, dạy thêm, học thêm, trong thu phí, thu phạt còn có biểu hiện tiêu cực. Tệ nạn xã hội đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nhất là tệ nạn ma tuý, cờ bạc, mại dâm đang là mối quan tâm lo ngại của nhân dân. Cải cách thủ tục hành chính chưa có hiệu quả rõ. Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu lực. Công tác cán bộ vẫn là khâu yếu. Đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn.

Những yếu kém, tồn tại trên đây có nguyên nhân khách quan. Song chủ yếu là do công tác chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp, các ngành thiếu tập trung dứt điểm, còn biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thi hành công vụ của một số cán bộ công chức. Một bộ phận nhân dân còn chưa đề cao trách nhiệm, gây cản trở việc giải phóng mặt bằng của một số dự án công trình xây dựng. Sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên chưa tạo sức mạnh tổng hợp trong việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội của thành phố.

II. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch thành phố năm 2001 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12. Hội đồng nhân dân thành phố chủ trương:

1. Động viên toàn dân, toàn quân thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định cho cả năm 2001. Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu GDP là 11%, chuẩn bị điều kiện xây dựng tốt kế hoạch năm 2002 với tinh thần phát triển nhanh, bền vững.

2. Khẩn trương chuẩn bị xây dựng một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền địa phương để trình kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thành phố vào cuối quý 3. Trước hết, là cơ chế về huy động vốn, về ưu đãi thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, cơ chế xã hội hóa trong hoạt động văn hóa - xã hội và dịch vụ công. Đồng thời, tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định quản lý của các cấp, các ngành không còn phù hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn hiện nay trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quản lý đô thị.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có nhiều ách tắc hiện nay, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài để phát triển sản xuất kinh doanh, như trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, cấp phép. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị, chống các hiện tượng vi phạm lấn chiếm trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương phép nước.

4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch huy động vốn đầu tư toàn xã hội của năm 2001 là 5.500 tỷ đồng. Đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư. Có biện pháp tích cực khai thác vốn của các công trình lớn của Trung ương trên địa bàn thành phố, vốn đầu tư của Trung ương qua các Bộ, ngành, nhất là ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, thủy sản...

Khẩn trương rà soát lại việc thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản để kịp thời điều chỉnh, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn. Kiên quyết dãn, hoãn, chưa khởi công những công trình, dự án chưa đủ điều kiện, tính khả thi thấp; điều chuyển vốn cho những công trình hoàn thành trong năm 2001 và những dự án ODA còn thiếu vốn đối ứng, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời giải quyết khó khăn trong xây dựng các công trình trọng điểm và các dự án lớn: Đường 353, Hồ Sen - Cầu Rào II, khu đô thị Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, cầu Bính, Quốc lộ số 10, cầu Kiến An, đường xuyên đảo, Đường Ngô Quyền, Cát Bi, Lán Bè, Công viên An Biên, Nhà máy phân DAP, và các dự án về du lịch, thủy sản, cảng, các khu vui chơi giải trí; tiến hành phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản thành phố năm 2002 với tinh thần khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, hiệu quả thấp. Tập trung cao cho các công trình hoàn thành dứt điểm trong năm kế hoạch. Dành một phần ngân sách bố trí hợp lý cho công tác chuẩn bị các dự án, cho công tác quy hoạch chi tiết các đề án phát triển và quản lý đô thị, nhất là trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, văn hoá - xã hội.

5. Tạo thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn, tích cực đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, nhất là những sản phẩm mũi nhọn, sản phẩm xuất khẩu để vào thị trường mới, chuẩn bị hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đồng thời đẩy nhanh việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

6. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư ngân sách cho sản xuất giống lúa mới. Chỉ đạo nhân rộng kết quả làm thí điểm việc điều chỉnh ruộng đất. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch kiên cố hoá kênh mương trong năm 2001 và tiến hành sơ kết Nghị quyết trên. Triển khai kế hoạch củng cố hợp tác xã nông nghiệp, phát triển làng nghề truyền thống. Phấn đấu bàn giao cơ bản lưới điện trung áp và triển khai nhanh việc bán điện trực tiếp đến hộ nông dân. Thực hiện các công việc đó thiết thực tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; chú trọng chỉ đạo sản xuất cà chua cung cấp nguyên liệu để Nhà máy chế biến cà chua hoạt động; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ miễn giảm thuế nông nghiệp đối với nông dân; thực hiện tốt việc cung ứng vật tư và giống phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để giành thắng lợi vụ lúa mùa với năng suất, sản lượng cao hơn. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống bão lũ, xử lý nghiêm mọi hành vi phá hoại cây chắn sóng, vi phạm chế độ bảo vệ đê điều.

Tiếp tục đầu tư phát triển thủy sản, nhất là lĩnh vực nuôi trồng và chế biến xuất khẩu.

Tập trung sự chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nâng cấp khu du lịch trọng điểm Đồ Sơn - Cát Bà trở thành tuyến du lịch quốc gia trong khu vực vịnh Hạ Long và các tỉnh phía Bắc. Triển khai nhanh việc xây dựng một số dự án khu vui chơi đã được khởi công đầu năm và gần đây.

7. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, thất thoát trong đất đai, thu phí và lệ phí, thu ngoài quốc doanh. Phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch đã đề ra, phấn đấu thu đạt thấp nhất là 1.020 tỷ đồng. Tăng thu để đảm bảo chi và tăng quỹ hỗ trợ đầu tư của thành phố. Đồng thời tiết kiệm chi. Tổng kết và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Ngân sách Nhà nước.

8. Khẩn trương chỉ đạo xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2001 - 2005 về xóa đói giảm nghèo, việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, giáo dục - đào tạo... Tăng cường biện pháp quản lý các trường học ngoài công lập để bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện. Có biện pháp hữu hiệu trong quản lý để giảm hẳn tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, thu không đúng quy định trong trường học. Nghiên cứu giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non ngoại thành khi hết tuổi lao động. Đẩy mạnh việc mua bảo hiểm cho người lao động ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Quản lý chặt chẽ và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động dịch vụ văn hóa theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng nhà văn hoá, làng văn hoá, điểm bưu điện văn hoá xã. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 06 và Nghị quyết kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân thành phố về “lập lại trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị”. áp dụng đồng bộ các biện pháp mạnh mẽ phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, cờ bạc, mại dâm HIV/AIDS. Đồng thời tấn công, truy quét, triệt phá mọi hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma túy, làm trong sạch địa bàn, nhất là các khu vực giáp danh giữa các địa phương, các trọng điểm, khu vực tuyến đường sắt qua nội thành. Tổ chức có hiệu quả các hình thức cai nghiện theo Luật Phòng chống ma tuý. Đồng thời nghiên cứu mô hình tổ chức lao động đối với người nghiện sau cắt cơn. Xóa bỏ mọi hình thức đánh bạc và các hành vi mê tín dị đoan.

Tiến hành triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách về lĩnh vực văn hóa - xã hội để thực hiện chủ trương xã hội hóa và tăng đầu tư phát triển.

9. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong các ngành, các cấp và nhân dân; củng cố bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo, xây dựng lực lượng, nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc thành phố trong tình hình mới.

10. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành quản lý theo hướng khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, cụ thể, sâu sát, đảm bảo nhanh chóng, có hiệu quả chủ trương của cấp uỷ và chính quyền thành phố. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, tập thể, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Nhanh chóng khắc phục yếu kém trong cải cách thủ tục hành chính và công tác tổ chức cán bộ. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gây phiền hà, tiêu cực, tham nhũng.

Triển khai có hiệu quả đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở các cấp, các ngành theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khoá 8), Nghị định 12 của Chính phủ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, xét xử, thi hành án, nhất là thi hành án dân sự. Các cấp, các ngành phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn đọng phức tạp, làm chuyển biến rõ trong 6 tháng cuối năm.

11. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002 theo tinh thần Chỉ thị số 16/2001/CT-TTg ngày 21/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ, với tư tưởng chỉ đạo là tốc độ tăng trưởng cao, phát triển bền vững.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, toàn dân, toàn quân thành phố nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch thành phố năm 2001, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân.

 

T/M. HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Sáng

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.