• Hiệu lực: Chưa xác định
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 16/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

CHỈ THỊ

Về việc phát động chiến dịch diệt chuột và phòng trừ bệnh vàng lùn,

 lùn xoắn lá bảo vệ sản xuất nông nghiệp

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình dịch hại cây trồng đang có diễn biến hết sức phức tạp, trong đó chuột và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá có nguy cơ bùng phát thành dịch, gây hại nặng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân.

Diện tích chuột gây hại liên tục tăng trong những năm qua. Năm 2009 diện tích chuột gây hại nặng lên tới 4.032 ha lúa, tăng 13.4 lần so với năm 2005; hàng trăm ha lúa, rau màu bị chuột gây hại không cho thu hoạch.

Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lần đầu tiên xuất hiện ở phía Bắc tại tỉnh Nghệ An vụ hè thu năm 2009. Đây là loại bệnh hại do virus gây ra và chưa có thuốc hoá học đặc trị. Bệnh lây lan rất nhanh vì môi giới truyền bệnh là rầy nâu và rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, bệnh đã phát sinh và gây hại ở 18 tỉnh, thành phía Bắc trong vụ mùa 2009, hàng chục ngàn ha lúa bị bệnh nặng phải huỷ bỏ;

Tại Hải Phòng, bệnh vằng lùn, lùn xoắn lá đã phát sinh gây hại ở hầu hết các huyện, trên diện tích 84.56ha, mất trắng 15.1ha.

Trước tình hình trên, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Phát động chiến dịch diệt chuột (cả trong nhà và ngoài đồng ruộng) và phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên đại bàn các huyện, quận có sản xuất nông nghiệp.

                Thành lập Ban chỉ đạo diệt chuột và phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn loắn lá tại các địa phương do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm trưởng ban và đại diện các ban,ngành, đoàn thể có liên quan làm ủy viên.

                - Thời gian thực hiện chiến dịch diệt chuột: Tổ chức 2 đợt như sau:

                + Từ ngày 10/12/2009 đến 30/12/2009: Dùng biện pháp thủ công, phát động nông dân ra đồng đào lỗ, hun khói, đánh bẫy, dùng đèn soi>>> tiêu diệt chuột.

                + Từ ngày 10/1/2010 đến ngày 20/1/2010: Dùng biện pháp hoá học, tổ chức đặt bả Rat-K2%D trên bờ mương, bờ máng, chân đê, ruộng gần trang trại, gần khu công nghiệp, ruộng gần dân cư>>>

- Thời gian thực hiện chiến dịch phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Sau khi kết thúc thu hoạch lúa vụ mùa năm 2009, chỉ đạo nông dân khẩn trương cắt gốc rạ, cày lật đất (cày ải hoặc vùi dầm), vệ sinh đồng ruộng, không để lúa chết tồn tại trên đồng ruộng, che phủ nilông cho mạ (để chống rét và ngăn không cho rầy tiếp xúc với mạ), kiểm tra thường xuyên và kịp thời phun trừ rầy (rầy nâu, rây lưng trắng, rầy nâu nhỏ) trên mạ, ngô>>> theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2. Uỷ ban nhân dân các huỵên, quận, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo tại địa phương, huy động mọi lực lượng trên địa bàn tham gia diệt chuột bằng các biện pháp an toàn, hiệu quả, đồng thời chỉ đạo nông dân thực hiện triệt để các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật diệt chuột và phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá để các địa phương thực hiện.

- Chủ trì phối hợp với các ngành: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng>>>, các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh>>>và các địa phương tổ chức thực hiện chiến dịch diệt chuột và phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn nông dân các biện pháp diệt chuột và phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá; chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật chuẩn bị thuốc diệt chuột và phân bổ cho các huyện để cấp phát cho các địa phương sử dụng trong chiến dịch diệt chuột.

4. Sở Tài chính cấp kinh phí để chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật và kinh phí mua thuốc diệt chuột hỗ trợ cho các địa phương trong chiến dịch diệt chuột và phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, các đài truyền thanh địa phương tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người hiểu rõ tác hại do chuột, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây ra và ý nghĩa của chiến dịch diệt chuột, phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn là bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

6. Đề nghị các đoàn thể: Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố>>> tăng cường vận động hội viên đoàn viên hăng hái tham gia chiến dịch diệt chuột và phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung trên, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Đỗ Trung Thoại

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Trung Thoại

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.