• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/08/2009
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 669/SGD&ĐT-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 6 tháng 8 năm 2009

                                    Kính gửi :

                                                     - Các trường Trung học phổ thông,

                                                     - Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông, chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ, bằng Trung học cơ sở (từ năm 2006 trở về trước) cho học sinh, học viên trong đó có việc đóng dấu nổi trên ảnh các văn bằng chứng chỉ. Trong quá trình đóng dấu do bị lỗi (ảnh bằng chất liệu giấy lụa đóng dẩu nổi không rõ, đóng sót hoặc đóng không nổi rõ dấu, ảnh dán không dính chắc bị rơi …) học sinh, học viên cần phải đóng lại dấu nổi trên văn bằng chứng chỉ. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị liên quan thông báo cho học sinh, học viên biết :

1. Hồ sơ đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng chứng chỉ gồm :

- Giấy giới thiệu của đơn vị đã trả văn bằng chứng chỉ, đóng dấu giáp lai ảnh dán trên giấy giới thiệu.

- Giấy chứng minh nhân dân của học sinh, học viên.

- Văn bằng chứng chỉ đã dán ảnh cần đóng lại dấu nổi trên ảnh.

            2. Địa điểm nhận hồ sơ : Văn phòng Sở GD-ĐT (số 37 Minh Khai)

            3. Thời gian nhận : giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

            Văn phòng Sở GD-ĐT trả kết quả cho học sinh, học viên ngay sau khi kiểm tra đối chiếu thủ tục và đóng lại dấu nổi ảnh trên văn bằng chứng chỉ

            4. Lệ phí : Không thu

Để tránh tình trạng gian lận, cho người khác mượn bằng, hạn chế việc đi lại của học sinh, học viên do không rõ thủ tục, Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan dán thông báo này ngay tại Văn phòng để học sinh, học viên biết thủ tục đóng lại dấu nổi ảnh trên văn bằng chứng chỉ.

Giám đốc

(Đã ký)

 

Đỗ Thế Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.