• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/04/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 04/2006/TT-BNV.
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/04/2006 Văn bản được ban hành 04/2006/TT-BNV.
26/04/2006 Văn bản có hiệu lực 04/2006/TT-BNV.
01/02/2015 Văn bản hết hiệu lực 04/2006/TT-BNV.
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.