• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2005
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về văn hoá - thông tin ở địa phương
Số ký hiệu 02/2005/TTLT/BVHTT-BNV Ngày ban hành 21/01/2005
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 20/02/2005
Nguồn thu thập Công báo số 03 - 02/2005; Ngày đăng công báo 05/02/2005
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Văn hoá - Thông tin Bộ trưởng Phạm Quang Nghị
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Đỗ Quang Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.