• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/06/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2005
Về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005
Số ký hiệu 81/2001/QĐ-TTg Ngày ban hành 24/05/2001
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/06/2001
Nguồn thu thập Công báo số 23, năm 2001 Ngày đăng công báo 22/06/2001
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực về thời gian (Theo quy định tại Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-BTTTT ngày 03/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) Ngày hết hiệu lực 31/12/2005
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.