• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2012
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản
Số ký hiệu 199/2010/TT-BTC Ngày ban hành 13/12/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 01+02, năm 2011 Ngày đăng công báo 01/01/2011
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Bị thay thế bởi thông tư số 107/2012/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 107/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản Ngày hết hiệu lực 15/08/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.