• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 20/01/2009
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương
Số ký hiệu 01/2004/TTLT/BXD-BNV Ngày ban hành 16/01/2004
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 31/01/2004
Nguồn thu thập Công báo số 4, năm 2004 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Đang cập nhật Nguyễn Hồng Quân
Bộ Xây dựng Đang cập nhật Đỗ Quang Trung
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định 428/QĐ-BXD năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật Ngày hết hiệu lực 20/01/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.